Przetwarzanie danych osobowych

Jeśli czytasz ten dokument, to dlatego, że przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku z udostępnianiem takich danych jesteśmy zobowiązani poinstruować Cię, w jaki sposób przetwarzamy te dane, lub potrzebujemy Twojej zgody na niektóre podane w ten sposób dane – którą wyrażasz poprzez zaznaczenie pola wyboru, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych. Jesteśmy firmą GFF s.r.o. mającą siedzibę w Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, Nr ident.: 075 84 644, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Brnie, syg. akt C 108959 (dalej jako „Administrator“), a w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej „RODO“) i ustawy nr 110/2019 Dz.U: RC, o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami, z chwilą przekazania nam danych osobowych, będziemy je nadal przetwarzać w sposób opisany poniżej.

1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Zależy od tego, na podstawie czego przekazujesz nam swoje dane. W przypadku, gdy negocjujemy z Tobą zawarcie umowy lub już wspólnie zawarliśmy umowę, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do wykonania umowy i tylko w celu jej zawarcia, wykonania lub uregulowania zobowiązań z niej wynikających. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy nie wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody, jesteśmy zobowiązani do niego przepisami prawa. Twoich danych osobowych używamy również do tego, aby przedstawiać Ci odpowiednie oferty, które będą dla Ciebie interesujące. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tak przetwarzamy w szczególności dane osobowe, które przetwarzamy w sposób automatyczny oraz pliki cookies. Z tego samego powodu prawnego możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail i SMS, jako naszym klientom. W przypadku, gdy przesyłasz nam swoje pytania, zapotrzebowania lub w inny sposób komunikujesz się z nami, przekazujesz nam swoje dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Twoja zgoda może zostać w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub wysłanie pisma na adres naszej siedziby.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jako Administrator przetwarzamy takie dane osobowe, które nam przekazujesz lub takie, które są publicznie dostępne. W szczególności jest to Twoje imię i nazwisko, adres, inne dane identyfikacyjne (np. nr ident. i data urodzenia, o ile jest to niezbędne), ale także inne podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak telefon, e-mail, adres dostawy itp. Przetwarzane są one z powodów, dla których podałeś te informacje, w szczególności w celu obsługi Twoich pytań, prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, czy też w celu uwzględnienia Twojej prośby o kontakt ze strony Administratora, a także w celu wysyłania wiadomości marketingowych itp. Kiedy odwiedzasz stronę internetową możemy w związku i w celu prowadzenia strony internetowej oraz usprawniania jej działania dalej przetwarzać dane o Twoim ruchu na stronie, w tym adres IP, z którego logujesz się na stronie (dalej: „dane osobowe”). Jeśli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie osoby, której dane dotyczą, i uzyskanie jej zgody na niniejsze warunki ochrony danych osobowych.

3. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Przetwarzaniem danych osobowych zajmujemy się my jako Administrator, jednakże dane osobowe mogą być dla nas przetwarzane także przez inne osoby, jeżeli są do tego przez nas upoważnione, w szczególności osoby podlegające jednolitemu zarządowi firmy GFF s.r.o. z siedzibą przy ul. Vídeňská 188 / 119d, 619 00 Brno, nr ident.: 075 84 644, zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym w Brnie, sygn. C 108959, w rozumieniu przepisów art. 79 ustawy nr 90/2012 Dz.U. RC, ustawa o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami. W niektórych sytuacjach może być konieczne przekazanie przez nas Twoich danych osobowych osobom trzecim w ramach wykonywania umowy, zwłaszcza jeśli w ramach świadczenia mamy zorganizować transport towarów za pośrednictwem przewoźnika. W takim przypadku przekazujemy takie dane jak imię i nazwisko, nr ident., adres dostawy, numer telefonu oraz e-mail. Przewoźnik jest uprawniony do przetwarzania tych danych wyłącznie w celu dostarczenia towaru.

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Okres przetwarzania danych osobowych różni się głównie w zależności od powodu, dla którego je przetwarzamy. Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze przez cały czas trwania stosunku umownego między nami. Takie dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, niezależnie od tego, czy obowiązki te wynikają z zawartej między nami umowy, czy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, musimy przetwarzać niezależnie od wyrażonej przez Ciebie zgody przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z nimi (np. w przypadku dokumentów podatkowych okres ten wynosi co najmniej 10 lat). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą ogólnie przetwarzane przez okres 10 lat lub do czasu cofnięcia zgody. Dane pozyskane za pośrednictwem konta użytkownika lub w inny podobny sposób przetwarzamy przez okres korzystania z naszych usług i zwykle 5 lat po ich usunięciu.

5. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Zależy to od powodów, dla których przetwarzamy Twoje dane. Jeśli są to dane, które przetwarzamy zgodnie z przepisami, masz prawo:
  • zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, zażądać kopii tych danych,
  • zażądać od nas wyjaśnień w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • żądać od nas dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub poprawiania,
  • do przenoszenia danych,
  • w przypadku wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub zwrócenia się do sądu. W takim przypadku prosimy najpierw skontaktować się z nami w celu wspólnego rozwiązania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, to oprócz powyższego masz również prawo:
  • wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez odwołanie zgody na piśmie w sposób określony powyżej,
  • żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • zażądania od nas usunięcia tych danych
Masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych? Skontaktuj się z nami przez e-mail: [email protected].