Jesteśmy GFF
WZMACNAMY WARTOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

KIM JESTEŚMY

Mamy wystarczającą wiedzę, doświadczenie i pewność siebie, aby budować silne marki. Chcemy w przyszłości odgrywać kluczowe role i wpływać na społeczeństwo i środowisko poprzez projekty światowej klasy.

Entuzjaści. Rewolucyjne projekty. Innowacyjne firmy. Już teraz mogą pozytywnie kształtować nasze życie. Misją Grupy GFF jest wzmacnianie ich wartości, a tym samym wpływanie na wspólną przyszłość.

Stanowimy solidny fundament dla każdego ludzkiego talentu, który może wpływać na otaczający nas świat – pozytywnie i na dłuższą metę.

Każdy nowy projekt tylko utwierdza nas w przekonaniu, że potencjał ludzi i firm nie ma granic.

NASZA WIZJA

Nasze wysiłki nie mają ograniczeń czasowych ani przestrzennych. Mają jednak jeden cel - wzmocnienie wartości przyszłości.

Ale dla nas wartość to nie tylko bogactwo. Prawdziwą wartość widzimy przede wszystkim w odpowiedzialności, zrównoważonym rozwoju i partnerstwie. .. Odpowiedzialnie dbamy o naszą przestrzeń życiową. Wzbogacamy naszą przyszłość o zrównoważony rozwój. Dzięki partnerstwu rozwijamy naszą koegzystencję.

Chcemy budować znacznie więcej niż tylko bogactwo materialne. Chcemy bogactwa, które przekracza wszelkie granice.

WARTOŚCI

  PODSTAWA

 • Odpovědnost

  1

  Všechna rozhodnutí a činy s sebou přináší odpovědnost. Odpovědnost za to, že naše volba bude dávat budoucnosti smysl.

 • Udržitelnost

  2

  Naše kroky vedou k udržitelnému životu na naší planetě. Benefity, kterých si ceníme dnes, musí zohledňovat přínosy i za sto let.

 • Partnerství

  3

  Nejsme pouze investoři. Jsme především partneři. Rádi pomáháme a nebojíme se přidat ruce a znalosti k dílu.

 • Přesah

  4

  Otázka „Proč?“ má u nás zásadní váhu. Úspěch totiž neměříme pouze hodnotou zisku, ale hodnotou společné budoucnosti.

 • Stabilita

  5

  Naše projekty vyrůstají z mohutné a stabilní základny. Zde získávají naši sílu, podporu a znalosti, aby se mohly plně rozvinout.

LUDZIE

Martin
Luňák

Inspirują mnie ludzie. Poszerzają moje horyzonty. Pokazują nowe drogi. Burzą inne granice. Spełnieniem mojego życia jest to, że mogę rozwijać tak wiele niesamowitych projektów z tak utalentowanymi ludźmi współdziałającymi pod moim auspicjami. W zamian z pokorą przekazuję im swój rozległy know-how, wiedzę i doświadczenie oraz pomagam im piąć się w górę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LUDZIE

Martin
Luňák

Inspirują mnie ludzie. Poszerzają moje horyzonty. Pokazują nowe drogi. Burzą inne granice. Spełnieniem mojego życia jest to, że mogę rozwijać tak wiele niesamowitych projektów z tak utalentowanymi ludźmi współdziałającymi pod moim auspicjami. W zamian z pokorą przekazuję im swój rozległy know-how, wiedzę i doświadczenie oraz pomagam im piąć się w górę.

MOJA MISJA

Założyłem GFF z moimi partnerami, naszym głównym celem jest praca z silnymi osobowościami przy projektach, które mają realny potencjał do „wzmacniania wartości przyszłości”. Moją rolą w GFF jest rozpoznanie tych osobowości i stworzenie im takich warunków, aby ich pomysły i myśli mogły stać się dominującą częścią obecnego i przyszłego społeczeństwa.